Kategorie usług
 
Menu

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.! Nowelizacje VAT w 2019 r. Karty paliwowe po wyroku TSUE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/10560/414430
Cena netto 440,00 zł Cena brutto 541,20 zł
Cena netto za godzinę 88,00 zł Cena brutto za godzinę 108,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-02 Termin zakończenia usługi 2019-07-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-28
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO i MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Krzywicka Telefon +48504189836
E-mail sekretariat@univers.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie zmian w podatku VAT, które są sukcesywnie wprowadzane do porządku prawnego od stycznia 2019 r. Uczestnik pozna ważne zmiany w orzecznictwie. Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą obowiązkowego split payment od dnia 1 września 2019 r., skutków wyroku TSUE w zakresie kart paliwowych (C-235/18 Vega International) i w zakresie momentu wykonania usługi budowlanej (C-224/18 Budimex) – rewolucja rozliczeń w obu przypadkach. Uczestnik pozna zmiany dotyczące raportowania VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego rejestru faktur oraz przebudowy zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r. W ramach kompetencji społecznych Uczestnik udoskonali umiejętność kształcenia się oraz poszerzy znaczenie komunikacji interpersonalnej.
Drukuj do PDF