Kategorie usług
 
Menu

Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 z certyfikatem ERCA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/13/23562/414401
Cena netto 2 880,00 zł Cena brutto 3 542,40 zł
Cena netto za godzinę 120,00 zł Cena brutto za godzinę 147,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2019-09-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
ERCA EUROPEAN REGISTER OF CERTITFICATED AUDITORS to międzynarodowa akredytowana organizacja, której celem jest certyfikacja personelu wg standardów światowych wymogów. Certyfikacja ERCA to niezależny i bezstronny proces potwierdzający kompetencje, kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Natalia Gawęda Telefon 12 653 20 13
E-mail n.gaweda@czj-infox.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W trakcie udziału w usłudze rozwojowej uczestnik:  Pozna treść normy ISO 9001:2015. Pozna wynikające z normy ISO 9001:2015 wymagania dla organizacji. Nauczy się w jaki sposób dokonać oceny spełnienia wymagań ISO 9001:2015. Nauczy się prawidłowo określić ryzyka i szanse, ich ocenę oraz określić działania w odpowiedzi na istotne ryzyka i szanse. Pozna zasady zarządzania procesowego w organizacji oraz monitorowania skuteczności procesów; Nauczy się zasad organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego. Nauczy się sporządzić program audytów oraz nadzorować jego realizację. Nauczy się w jaki sposób zaplanować audyt. Pozna zasady przeprowadzania audytu. Pozna zasady gromadzenia dowody z audytu, dokonywania ustaleń i formułowania wniosków z audytu. Nauczy się w jaki sposób prawidłowo sporządzić raport z audytu. Posiądzie umiejętność samokształcenia się.  Zrozumie znaczenie komunikacji oraz będzie potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem obowiązków na stanowisku audytora wewnętrznego ISO 9001:2015
Drukuj do PDF