Kategorie usług
 
Menu

RACHUNKOWOŚĆ FIRM PRODUKCYJNYCH


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/12/8058/413950
Cena netto 1 199,00 zł Cena brutto 1 199,00 zł
Cena netto za godzinę 74,94 zł Cena brutto za godzinę 74,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-15 Termin zakończenia usługi 2019-10-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881087008
E-mail katowice@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką prowadzenia rachunkowości w firmach prowadzących działalność produkcyjną. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie posiadał podstawową wiedze i umiejętności niezbędnych do prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej; - uczestnik będzie miał pewność i bezpieczeństwo podejmowanych działań; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z prowadzeniem księgowości w firmie produkcyjnej;  - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia


Drukuj do PDF