Kategorie usług
 
Menu

Kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych (podstawowy wszystkich kategorii + specjalistyczny cysterny) z egzaminem państwowym - Kierunek Kariera Zawodowa, Mbon


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/11/19949/413333
Cena netto 1 260,00 zł Cena brutto 1 260,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 42
Termin rozpoczęcia usługi 2019-07-22 Termin zakończenia usługi 2019-08-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-22
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu P.H.U. ATUT Michał Michalik
Osoba do kontaktu Małgorzata Dyrek Telefon +48 787 69 54 15
E-mail atutsacz@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia podstawowe do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz uprawnienia specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego w tym zakresie. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Drukuj do PDF