Kategorie usług
 
Menu

Certyfikat menedżerski VCC


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/10/13198/412805
Cena netto 2 999,00 zł Cena brutto 2 999,00 zł
Cena netto za godzinę 62,48 zł Cena brutto za godzinę 62,48
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-24 Termin zakończenia usługi 2019-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Grażyna Świtała Telefon +48 61 854 3080
E-mail szkolenia@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. Certyfikaty VCC opatrzone są znakiem Europass, który rozpoznawany jest na terenie całej Europy przez sektor edukacji oraz rynku pracy. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych. EFEKTY SZKOLENIA Certyfikowany kurs menedżerski obejmuje swym programem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej. Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien: • potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych, • posiąść umiejętność skutecznego słuchania, • rozumieć różne typy osobowości, • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, • wyznaczać dobrze cele • potrafić planować i organizować pracę zespołu, • potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty. Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi. Szkolenie obejmuje również przeprowadzenie testu Thomas International, jednego z najlepszych testów psychometrycznych na świecie dotyczących stylu zachowania osób w pracy. Test wypełniany jest przez uczestników on-line w ciągu 8 minut. Dzięki osiągniętym wynikom można dokładnie określić predyspozycje osobowościowe w miejscu pracy, mocne strony, ograniczenia, predyspozycje. Dzięki otrzymanym wynikom każdy z uczestników szkolenia otrzymuje bezpośrednią informację dotyczącą jego naturalnych predyspozycji, zachowań w pracy oraz jak działa pod presją. Na podstawie tych informacji otrzymuje również informację, które z kompetencji powinien dalej rozwijać. Analiza Profilu Osobowościowego (Thomas International) posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), który potwierdza że analiza spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Thomas International to jeden z liderów i czołowych dostawców tego typu rozwiązań na świecie. Całość szkolenia realizowana jest metodą wykładowo – warsztatową z dużą liczbą ćwiczeń praktycznych. Kurs kończy się egzaminem. Podstawą zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu VCC jest szkolnie oraz zapoznanie się z treścią książki celowo przygotowanej do tego kursu. Podręcznik (każdy uczestnik otrzymuje podręcznik) Z jakich dziedzin czerpać wiedzę, by być dobrym przywódcą? Kim tak naprawdę jest menedżer i jaka jest jego rola w organizacji? Jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który chce kierować innymi? Dlaczego dany sposób kierowania działa tylko na część pracowników, a na pozostałych już nie?


Drukuj do PDF