Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli. (edycja III)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/06/13198/411250
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 1,18 zł Cena brutto za godzinę 1,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 340
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Osoba do kontaktu Romana Dziubalska Telefon 61 854 30 63
E-mail bsp@ue.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości. Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób. Cele szczegółowe studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli to: (1) wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów podyplomowych dotyczący: a. sposobów planowania i finansowania działalności przedsiębiorstw, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych; b. kształtowania postaw przedsiębiorczych w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu; c. planowania kariery zawodowej, identyfikacji i sposobów ograniczania ryzyka w procesie zaciągania zobowiązań. (2) wzrost wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i innowacyjnych technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości; (3) Wzrost umiejętności w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w tym dotyczących pomocy uczniom wyboru własnej ścieżki zawodowej Rezultaty studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli: • Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów dotyczącej sposobów organizacji przedsiębiorstw • Zwiększenie wiedzy na temat roli państwa w gospodarce • Zwiększenie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych • Zwiększenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości


Drukuj do PDF