Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu menedżerskiego"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/05/8833/410730
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-15
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest zdobycie specjalistycznych kwalifikacji niezbędnych do sprawnego pełnienia zadań doradcy zawodowego. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę teoretyczną oraz ukształtują praktyczne umiejętności z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. Słuchacze zapoznają się między innymi z teoriami i metodami wyboru zawodu, specyfiką poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, zasadami planowania kariery zawodowej, rekrutacji i selekcji pracowników oraz narzędziami pracy doradcy zawodowego w poradnictwie indywidualnym i grupowym. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie: doradztwa edukacyjnego, doradztwa grupowego i indywidualnego oraz stosowaniem metod doboru i selekcji kadr, umiejętności organizacyjnych i administracyjnych w dokonywaniu diagnozy, organizacji ewaluacji w poradnictwie zawodowym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w urzędach pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkolnych ośrodkach kariery zawodowej, placówkach służb mundurowych, szkołach.
Drukuj do PDF