Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Zarządzanie i administracja"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/04/8833/410170
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 13,75 zł Cena brutto za godzinę 13,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztyne
Osoba do kontaktu Małgorzata Suchorska Telefon 89 651 06 40
E-mail malgorzata.suchorska@owsiiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej sposobów zarządzania w administracji (publicznej i prywatnej) oraz prawa i procedur administracyjnych. Studia przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Słuchacz po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania organizacją i zespołem ludzi, zarządzania projektem, ryzykiem decyzji kierowniczych i jakością w podmiotach administracji publicznej, zarządzania finansami, budżetowania oraz zarządzania i funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, prawa konstytucyjnego, samorządu terytorialnego, europejskiego, zamówień publicznych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W zakresie kompetencji społecznych: rozumie potrzebę poszerzania wiedzy przez całe życie, potrafi współdziałać i pracować w grupie, umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając uwarunkowania prawne, gospodarcze i polityczne, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Drukuj do PDF