Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie przygotowujące do egzaminów w zakresie eksploatacji instalacji i sieci: elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych (G1E, G2E, G3E) z pomiarami odbiorczymi i okresowymi w zakresie elektroenergetycznym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/06/04/5981/409851
Cena netto 3 190,00 zł Cena brutto 3 190,00 zł
Cena netto za godzinę 187,65 zł Cena brutto za godzinę 187,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2019-09-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Grzegorz Nowakowski Telefon +48 322587172
E-mail g.nowakowski@oswiata.slask.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci grupy G-1, G-2, G-3 oraz możliwość dokonywania pomiarów odbiorczych i okresowych w zakresie elektroenergetycznym.
Drukuj do PDF