Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Instalator/serwisant układów chłodniczych i klimatyzacyjnych stacjonarnych F-GAZY


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/31/10510/408880
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 93,75 zł Cena brutto za godzinę 93,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-26 Termin zakończenia usługi 2019-08-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-31 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Michalina Gajda Telefon 32 281-43-37
E-mail bytom@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Instalator/serwisant stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych F-gazy" jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania certyfikatu dla personelu prowadzącego instalację, konserwację, serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji i gazów z takich urządzeń lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej aktualizacji przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów prawa aktualnie obowiązującego - umie samodzielnie prowadzić instalację, konserwację, serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z tym zawodem - ma umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem przedmiotowego zawodu
Drukuj do PDF