Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie i motywowanie zespołu - doradztwo dla managerów odpowiadających za realizację celów i projektów.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/26/17621/406431
Cena netto 5 440,00 zł Cena brutto 6 691,20 zł
Cena netto za godzinę 777,14 zł Cena brutto za godzinę 955,89
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2019-09-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-08
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Grzegorz Szuba Telefon 536 770 670
E-mail g.szuba@nextday.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S (Specific): Celem szczegółowym usługi jest nabycie przez uczestnika usługi doradczej wiedzy z zarządzania i motywowania zespołu. M (Measurable): Udział w tej usłudze doradczej pozwoli podnieść poziom wiedzy i poznać nowe techniki związane z zarządzaniem i motywowaniem zespołu przed którym stawiane są odpowiednie cele i projekty do realizacji. Dzięki udziałowi w tej usłudze uczestnik podniesie poziom swojej wydajności, jako manager - osoba zarządzająca zespołem. Mierzalnym wyznacznikiem jest wzrost poziomu wydajności zespołu do 15% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi. A (Agreed): Celem uzgodnionym dla wszystkich stron jest: a) dla firmy szkoleniowej: podniesienie poziomu usług doradczych dla dedykowanej grupy zawodowej; b) dla przedsiębiorcy: dzięki uczestnictwu w usłudze doradczej wzrost wydajności pracy zespołu do 15% w skali 12 miesięcy od zakończenia usługi doradczej w stosunku do 12 miesięcy sprzed zakończonej usługi; c) dla uczestnika: wzrost poziomu wiedzy i poznania nowych technik związanych z zarządzaniem i motywowaniem zespołu. R (Realistic): Celem realnym niniejszej usługi jest podniesienie poziomu wiedzy i poznanie nowych technik zarządzania i motywowania zespołu. T (Time relation): Nabytą wiedzę uczestnik usługi doradczej może wdrożyć od razu po jej zakończeniu. Osiągnięcie wszystkich efektów planowane jest na 12 miesięcy po zakończeniu usługi.
Cel edukacyjny
Wiedza 1. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu etapów procesu poznawczego (działanie mechanizmów: myśli, mocji, zachowań, nawyków). 2. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu doświadczeń, obserwacji emocji wywołanych przez zmysły. 3. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu modelowania sympatii i kompetencji (m.in. efekt: pierwszego wrażenia oraz aureoli). 4. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji lidera. 5. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu budowy pewności siebie. 6. Uczestnik usługi doradczej nabędzie wiedzę z zakresu kategorii społecznych (system kategorii społecznych, realizacja potrzeb) Umiejętności 1. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego podejmowania realizacji etapów procesu poznawczego (działanie mechanizmów: myśli, mocji, zachowań, nawyków). 2. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego nazywania, diagnozowania i przewidywania emocji wywołanych przez zmysły. 3. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego modelowania sympatii i kompetencji. 4. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego kategoryzowania i wykorzystywania kluczowych kompetencji lidera. 5. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego budowy pewności siebie 6. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej nabędzie umiejętności dot. samodzielnego samodzielnego zarządzania i modelowania kategorii społecznych. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania i świadomego udziałowi w etapach procesu poznawczego. 2. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie świadomego zarządzania emocjami swoimi, jak i członków zespołu. 3. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie modelowania sympatii i kompetencji przy wykorzystaniu narzędzi takich jak np.: efekt aureoli, efekt pierwszego wrażenia, heurystyka zakotwiczenia. 4. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowy autorytetu w oparciu o formalną funkcję managera. 5. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowy pewności siebie i jej utrzymania. 6. Uczestnik po zakończonych sesjach w ramach usługi doradczej nabędzie kompetencje społeczne w zakresie wykorzystania systemu ról społecznych funkcjonujących w ramach systemu kategorii społecznych w celu zarządzania grupą.
Drukuj do PDF