Kategorie usług
 
Menu

Planowanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem MS Excel


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/37260/404669
Cena netto 5 999,00 zł Cena brutto 5 999,00 zł
Cena netto za godzinę 299,95 zł Cena brutto za godzinę 299,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-31 Termin zakończenia usługi 2019-06-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu JOKER GEOSYSTEM SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Kamil Maj Telefon 517 215 537
E-mail szkolenia@zeslaska.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie pozwoli na lepszą organizację pracy, oszczędność czasu z racji wykorzystania MS Excel a co za tym idzie wzrost liczny klientów i zrost sprzedaży. Celem biznesowym szkolenia: „Planowanie i organizacja pracy w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem MS Excel” jest wzrost sprzedaży o 5% w terminie pół roku po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji jego uczestników w zakresie planowani i organizacji w firmie, wykonywania na poziomie zaawansowanym wszelkiego rodzaju analiz danych ekonomicznych przy użyciu programu MS-Excel oraz planowania i prognozowania tych wartości na okresy przyszłe. 
 Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma wiedzę na temat możliwości i praktycznych zasad wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych MS Excel do zarządzania i użytkowania baz danych, wykonywania analiz, symulacji danych ekonomicznych oraz optymalizacji parametrów modeli ekonometrycznych, a także prognozowania wielkości ekonomicznych na okresy przyszłe.
 Uczestnicy nabędą umiejętności jak w praktyczny sposób wykorzystać MS Excel do importowania, zarządzania i analiz baz danych, wyszukiwania danych, konsolidacji danych z różnych źródeł. Będą potrafili raportować poprzez tabele i wykresy przestawne, do wykonywania wszelkiego rodzaju analiz danych, w tym tworzenia scenariuszy, optymalizacji parametrów modeli dodatkiem solver oraz wykonywać kompleksowo procesy planowania i prognozowania w oparciu o różne metody i modele matematyczne, w tym uwzględniające sezonowość zjawisk oraz interakcje różnych zmiennych. 
 Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wykorzystać nabyte kompetencje społeczne poprzez umiejętność samokształcenia się w kierunku objętym tematyką szkolenia, w tym rozwijać i dostosowywać arkusze MS Excel do własnych potrzeb zawodowych, wprowadzać własne rozwiązania problemów napotkanych w konkretnych przypadkach podczas pracy zawodowej, stosować alternatywne metody obliczeniowe i narzędzia wbudowane w MS Excel. Usługa prowadzi ponadto do ogólnego rozwoju logicznego myślenia, rozwiązywania problemów w oparciu o symulacje i scenariusze, wyciągania wniosków z błędów analiz i prognoz. Celem społecznym szkolenia będzie ponadto możliwość dzielenia się uzyskaną wiedzą z innymi współpracownikami. W wyniku udziału w usłudze uczestnicy będą potrafili w sposób skuteczny zwiększyć efektywność i sprawność wykonywania zadań operacyjnych za które są odpowiedzialni w wykorzystaniem wparcia technologiami ICT, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego i pozycji zawodowej, a w konsekwencji do rozwoju przedsiębiorstwa w którym są zatrudnieni.
Drukuj do PDF