Kategorie usług
 
Menu

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/21/7223/404505
Cena netto 1 390,00 zł Cena brutto 1 709,70 zł
Cena netto za godzinę 99,29 zł Cena brutto za godzinę 122,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-24 Termin zakończenia usługi 2019-10-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Sokół Telefon 570003200
E-mail joanna.sokol@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, jak dzięki prostym ćwiczeniom poprawić jakość swojego myślenia i swoją umiejętność koncentracji. Rozwinie swoją umiejętność myślenia pozalogicznego i dywergencyjnego, abstrahowania, posługiwania się twórczą metaforą, a także udoskonali swoją pamięć. Będzie znał techniki zapamiętywania dowolnych informacji oraz techniki wspomagające kreatywne myślenie na poziomie jednostki i pracy w zespole. Będzie potrafił posługiwać się mapami myśli – sposobem notowania, który umożliwia szybsze zapamiętywanie informacji i rozwija twórcze myślenie i nauczy się posługiwać wybranymi metodami twórczego rozwiązywania problemów. Będzie potrafił pracować umysłowo w optymalnym stanie relaksu i odprężenia.
Drukuj do PDF