Kategorie usług
 
Menu

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - Definiowanie i planowanie projektu - szkolenie certyfikowane


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/18/11252/403514
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 3 950,00 zł
Cena netto za godzinę 232,35 zł Cena brutto za godzinę 232,35
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2019-09-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-06
Maksymalna liczba uczestników 13
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Góralewicz Telefon +48 519 307 030
E-mail anna.goralewicz@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy umiejętności z zakresu zarządzania projektami w obszarze definiowania i planowania projektu jako fundamentu w codziennej pracy. Uczestnik w trakcie szkolenia dowie się czym różni się projekt od powtarzalnego procesu realizacji, jakie są role projektowe oraz jakie są wymagania w zakresie dokumentacji projektowej. Uczestnik będzie miał wiedzę z zakresu współzależności projektowej oraz znaczenia współpracy i komunikacji w ramach prowadzonych projektów. Uczestnik będzie umiał rozróżnić projekt zarządzany od niezarządzanego oraz zarządzać harmonogramem. Nabędzie umiejętności wprowadzenia elementów zarządzania projektami do codziennej pracy oraz zaplanowania działań, jak również zidentyfikowania oczekiwań Klienta w sposób mierzalny. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w postaci dobrej, etycznej współpracy w ramach zarządzania projektami, skutecznego dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami ze szkolenia ze swoimi pracownikami / współpracownikami inspirując i motywując otoczenie do zmiany oraz doskonalenia jednocześnie dbając o wartości danej organizacji.


Drukuj do PDF