Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kategorii B


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/17/28486/403278
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 27,05 zł Cena brutto za godzinę 27,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 61
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-24 Termin zakończenia usługi 2020-08-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-05
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategoria "B" - 60 godzin
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek
Osoba do kontaktu Ewa Szwed Telefon +48695823252
E-mail autoster@autoster.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Chęć dotarcia do większego grona klientów.
Cel edukacyjny
Zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdem samochodowym wraz z przyczepą lekką (do 750kg), ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM oraz motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm sześc., pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. Zapoznanie uczestników kursu z przepisami ruchu drogowego oraz z budowa i funkcjonowaniem pojazdu. Prawo jazdy daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej.


Drukuj do PDF