Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/16/13798/402433
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 18,37 zł Cena brutto za godzinę 18,37
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 245
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-09 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-05
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia Podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku
Osoba do kontaktu Grażyna Majewska Telefon 504588715
E-mail majewska@uwb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonuje ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent: 1) ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowanie sektora finansów publicznych, organizacji i prowadzenie audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującą metodyką; prawa finansów publicznych i administracji publicznej; 2) zna szczegółowe zasady i metody prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych oraz regulacje dotyczące organizacji i zasad prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych; 3) posiada umiejętności tworzenia oraz analizy funkcjonowania i oceny komórek audytu wewnętrznego; 4) umie samodzielnie zorganizować komórkę audytu wewnętrznego oraz potrafi kierować komórką audytu wewnętrznego lub jednostką do spraw finansów i kontroli; 5) ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF