Kategorie usług
 
Menu

Kurs operator wózków jezdniowych kat. II WJO wraz z egzaminem UDT oraz przewóz towarów niebezpiecznych ADR - kurs podstawowy, przewóz towarów w cysternach, przewóz towarów klasa 1, przewóz towarów klasa 7.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/15/18276/402041
Cena netto 2 372,00 zł Cena brutto 2 372,00 zł
Cena netto za godzinę 19,28 zł Cena brutto za godzinę 19,28
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 123
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-31 Termin zakończenia usługi 2019-07-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Nauki Jazdy Marek Tomczyk
Osoba do kontaktu Marek Tomczyk Telefon +48 15 816 55 55
E-mail biuro@prawkostalowa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO wraz z bezpieczną wymianą butli oraz przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat budowy i typów wózków, wiedzę na temat zasad poruszania się wózkiem, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych w obrębie pracy wózka, wiedzę w zakresie zasad BHP i bezpiecznej wymiany butli gazowej, wiedzę na temat ogólnych przepisów i wymagań dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wiedzę na temat możliwych zagrożeń oraz ich zapobiegania, wiedzę z zakresu technik i racjonalnego kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, wiedzę z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, awarii i udzielenia pomocy na miejscu wypadku. 2. Posiada umiejętność prowadzenia wózka, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z poruszaniem się i pracą z przewożonym ładunkiem, posiada umiejętność prawidłowego załadunku i przewozu towarów niebezpiecznych z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi obsługiwać mechanizmy pojazdu, potrafi właściwie oznaczyć towar niebezpieczny, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z przewozem towarów niebezpiecznych. Szkolenie z zakresu operatora wózka, przygotowuje przyszłego operatora do samodzielnej, bezpiecznej pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami BHP i wymogami stawianymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki.
Drukuj do PDF