Kategorie usług
 
Menu

Voditelj Brodice - kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na kwalifikacje umożliwiające prowadzenie jachtów żaglowych i motorowych o masie całkowitej do 30 GT, po wodach morskich otwartych oraz zamkniętych zawierający wymagane prawem uprawnienia do obsługi radia UKF z DSC.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/13/21381/401275
Cena netto 2 950,00 zł Cena brutto 2 950,00 zł
Cena netto za godzinę 52,68 zł Cena brutto za godzinę 52,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-01 Termin zakończenia usługi 2019-06-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-31
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Maritime Consulting Poland Dariusz Kowalski
Osoba do kontaktu Dariusz Robert Kowalski Telefon 603101595
E-mail biuro@4yachts.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Dzięki zdobytym nowym uprawnieniom otwierają się nowe możliwości na dywersyfikację usług, działań, czy zwiększenie przychodów w firmie. Ponadto cel, jaki jest planowany do osiągnięcia,to efekt SMART: 1/ Jest mierzalny - ilość zdobytych godzin praktyki zakończonych nowymi kwalifikacjami zawodowymi Morskiego Sternika Jachtowego, 2/ Jest szczegółowy i specyficzny - program jest realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. A także na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu 3/ Skonkretyzowany - dotyczy konkretnego uprawnienia i nabycia międzynarodowych kwalifikacji, 4/ Realne - wykonane na podstawie doświadczenia i praktyki Skippera - instruktora, egzaminatora na stopnie żeglarskie i motorowodne, 5/ Zrealizowane w przestrzeni czasowej zawartej w programie szkolenia
Cel edukacyjny
Każdy z uczestników szkolenia będzie samodzielnie wykonywał manewry stojąc za sterem i manetką silnika oraz będzie dowodził załogą. Każdy również będzie pracował w funkcji członka załogi na różnych stanowiskach manewrowych. Dokładne podsumowywanie i omawianie każdego manewru przez instruktora skutkuje tym, że wszyscy doskonalą swoje umiejętności nie tylko w czasie, gdy samodzielnie przeprowadzają manewry, ale przez cały czas szkolenia. Osoba posiadająca kwalifikacje VB oraz operatora radia krótkiego zasięgu (UKF z DSC) jest uprawniona i będzie umiała prowadzić małą jednostkę pływającą o max 30 GT: 1) po wodach śródlądowych; 2) o długości kadłuba do 20 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich. W czasie szkolenia poruszamy zagadnienia z zakresu umiejętności interpersonalnych takich jak: - Budowanie zespołu - Radzenie sobie ze stresem - Komunikacja - Asertywność.
Drukuj do PDF