Kategorie usług
 
Menu

Indywidualne doradztwo w zakresie zbudowania indywidualnej propozycji wartości Brand Value Proposition firmy branży nieruchomości inwestycyjnych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/10/31282/399756
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 208,33 zł Cena brutto za godzinę 256,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2019-09-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-30
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Auto Master Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Aneta Kolasińska-Demidowicz Telefon 502540080
E-mail biuro@grupaautomaster.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem doradztwa jest budowa unikalnej propozycji wartości marki Brand Value Proposition (BVP) w celu wyróżnienia się na rynku towarów i usług adaptacji, komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości oraz dotarcia do nowych klientów i skutecznej komunikacji z klientami firmy. S: Wdrożenie poznanych technik i modelu Brand Value Proposition oraz stworzenie za ich pomocą unikalnej propozycji wartości marki i jej systemu komunikacji dla zdefiniowanych grup usług oraz kanałów komunikacji. M: Zwiększenie portfolio klientów o 5% poprzez atrakcyjne i skuteczne komunikowanie o usługach firmy. A: Zwiększenie portfolio klientów o 5% jest celem ambitnym i jednocześnie adekwatnym do obecnej sytuacji rynkowej. R: Skuteczny sposób komunikacji o ofercie firmy, zdefiniowanie wartości marki i klientów są kluczowe z punktu widzenia komunikacji z rynkiem i wyróżnienia się na rynku oraz spójne z założonymi celami biznesowymi. T: Wdrożenie systemu komunikacji opartego o wypracowaną Brand Value Proposition nastąpi w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia doradztwa, a zwiększenie portfolio klientów o 5% nastąpi w okresie 6 miesięcy od zakończenia usługi.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym doradztwa jest zdobycie przez Uczestnika wiedzy na temat: czym jest Brand Value Proposition (BVP) oraz jak komunikować wartości oferowane przez markę. Uczestnik będzie wiedział jakie są poszczególne elementy modelu Brand Value Proposition oraz czym jest marketing 3.0 oraz marketing oparty na wartościach. Uczestnik będzie wiedział jak wykorzystać w praktyce matrycę do definiowania Brand Value Proposition. Uczestnik po zakończeniu usługi doradczej będzie umiał prawidłowo definiować propozycję wartości marki, profesjonalnie i skutecznie tworzyć nowe i optymalizować istniejące usługi w oparciu o BVP oraz nabędzie umiejętność zarządzania procesem współpracy z grupami docelowymi poprzez pryzmat wartości. Będzie umiał także wykorzystać matrycę BVP w praktyce do budowania przewagi konkurencyjnej swojej firmy. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w zakresie budowania relacji międzyludzkich z klientami i współpracownikami, komunikacji interpersonalnej oraz potrzeby samorozwoju w zakresie komunikacji marketingowej, tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
Drukuj do PDF