Kategorie usług
 
Menu

Zintegrowana strategia Public Relations – kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy w oparciu o ujednolicone standardy wizerunkowo – organizacyjne przedsiębiorstw sektora medycznego.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/10/13777/399651
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 690,00 zł
Cena netto za godzinę 375,00 zł Cena brutto za godzinę 461,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-02-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sandra Walczyk Telefon +48 501082967
E-mail swalczyk@rcon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest zwiększenie świadomości, wiedzy i umiejętności właścicieli, pracowników oraz zespołów pracowniczych przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze medycznym w zakresie własnej postawy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy w oparciu o ujednolicone standardy wizerunkowo – organizacyjne przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie uczestników w kompetencje merytoryczne, umiejętności oraz narzędzia umożliwiające wykreowanie, wdrożenie i realizację systematycznej oraz długoplanowej strategii oddziaływania na otoczenie zewnętrzne firmy (obecnych i potencjalnych pacjentów/ klientów, kontrahentów, dostawców, urzędów itp.) zgodnie z założoną koncepcją PR-ową oraz polityką przedsiębiorstwa. Jak wskazuje Polska Izba Ubezpieczeń w roku 2018r. więcej niż połowa pacjentów korzystała za równo z publicznej jak i prywatnej opieki zdrowotnej, zaś tylko co trzeci Polak korzysta wyłącznie z usług medycznych świadczonych w ramach sektora publicznego. Według prognoz liczba pacjentów korzystających z prywatnej opieki medycznej będzie rosnąć. Zgodnie z szacunkami firm badawczych w 2017r. Polacy na prywatne usługi medyczne wydali aż 22 mld zł. W roku 2018 wartość ta wzrosła już do 40 mld zł, zaś niektóre zestawienia wykazują nawet 46 mld zł. Według firm badawczych w najbliższych latach rynek prywatnych usług medycznych będzie wzrastał w tempie 7% rocznie. Powyższy trend sprawia, że w interesie przedsiębiorstw świadczących usługi w ramach prywatnego sektora medycznego niezwykle istotna staje się nie tylko dbałość o jakość świadczonych usług oraz obsługi klienta, lecz również świadome kreowanie pozytywnego wizerunku i wzmacnianie kontaktów z pacjentami / klientami stosownie do wymogów wolnorynkowej konkurencji. Wobec powyższego wykazane wskaźniki celu biznesowego opracowane zostały na optymalnym poziomie stosownie do statusu przedsiębiorstwa oraz zmieniających się realiów popytowych. Inwestycja w rozwój pracowników oraz właścicieli przedsiębiorstw w zakresie oferowanym przez przedmiotowe szkolenie umożliwi osiągnięcie wymiernych korzyści oraz utrzymanie trendu zwyżkowego w zakresie świadomego i planowego pozyskiwania klientów w przyszłości. Zgodnie z zasadą SMART w konsekwencji szkolenie przełoży się na wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na rynku sektora medycznego oraz poprawę relacji i podniesienie jakości obsługi wobec obecnych i przyszłych podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwem (pacjentów, klientów, kontrahentów), a docelowo na osiągnięcie konkretnego celu biznesowego (zgodnego z zasadą SMART) dla danego odbiorcy: - w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: wzrost o min. 15% liczby dotychczasowych pacjentów/ klientów oraz potencjalnych partnerów biznesowych przedsiębiorstwa względem ich dotychczasowej ilości w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora medycznego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic). Jednocześnie stanowi wyzwanie dla osób go realizujących – z perspektywy organizatora szkolenia oraz trenera cel stanowi przede wszystkim osiągnięcie w przedsiębiorstwie założonego wskaźnika poprzez wyposażenie uczestników w opisaną wiedzę, umiejętności i kompetencje, lecz również sprostanie wyzwaniu polegającemu na wzmocnieniu postawy proaktywnej uczestników oraz prezentację treści w sposób wysoce angażujący i motywujący wszystkich uczestników. Z perspektywy uczestników szkolenia oraz przedstawicieli organizacji zamawiających usługę wyzwanie stanowi adaptacja i utrwalenie nabytych kompetencji w codziennym środowisku pracy, które pozostają osiągalne z uwagi na zakładany wysoki poziom zaangażowania uczestników oraz kompleksową strukturę usługi rozwojowej. - w przypadku małych przedsiębiorstw: wzrost o min. 10% liczby dotychczasowych pacjentów/ klientów oraz potencjalnych partnerów biznesowych przedsiębiorstwa względem ich dotychczasowej ilości w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora medycznego, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic). Jednocześnie stanowi wyzwanie dla osób go realizujących – z perspektywy organizatora szkolenia oraz trenera cel stanowi przede wszystkim osiągnięcie w przedsiębiorstwie założonego wskaźnika poprzez wyposażenie uczestników w opisaną wiedzę, umiejętności i kompetencje, lecz również sprostanie wyzwaniu polegającemu na wzmocnieniu postawy proaktywnej uczestników oraz prezentację treści w sposób wysoce angażujący i motywujący wszystkich uczestników. Z perspektywy uczestników szkolenia oraz przedstawicieli organizacji zamawiających usługę wyzwanie stanowi adaptacja i utrwalenie nabytych kompetencji w codziennym środowisku pracy, które pozostają osiągalne z uwagi na zakładany wysoki poziom zaangażowania uczestników oraz kompleksową strukturę usługi rozwojowej. - w przypadku średnich przedsiębiorstw: wzrost o min. 8% liczby dotychczasowych pacjentów/ klientów oraz potencjalnych partnerów biznesowych przedsiębiorstwa względem ich dotychczasowej ilości w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation). Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa sektora, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej odpowiedzialności (R- realistic). Jednocześnie stanowi wyzwanie dla osób go realizujących – z perspektywy organizatora szkolenia oraz trenera cel stanowi przede wszystkim osiągnięcie w przedsiębiorstwie założonego wskaźnika poprzez wyposażenie uczestników w opisaną wiedzę, umiejętności i kompetencje, lecz również sprostanie wyzwaniu polegającemu na wzmocnieniu postawy proaktywnej uczestników oraz prezentację treści w sposób wysoce angażujący i motywujący wszystkich uczestników. Z perspektywy uczestników szkolenia oraz przedstawicieli organizacji zamawiających usługę wyzwanie stanowi adaptacja i utrwalenie nabytych kompetencji w codziennym środowisku pracy, które pozostają osiągalne z uwagi na zakładany wysoki poziom zaangażowania uczestników oraz kompleksową strukturę usługi rozwojowej.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności uczestników w zakresie narzędzi, środków i sposobów kształtowania własnej postawy oraz pozytywnego wizerunku firmy funkcjonującej w sektorze medycznym w oparciu o ujednolicone standardy wizerunkowo – organizacyjne przedsiębiorstwa. Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział (czyli czego dowie się w trakcie trwania usługi): - będzie posiadał aktualną wiedzę dotyczącą zasad i technik z zakresu Public Relations w kontekście aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, procesu budowania pozytywnego wizerunku oraz specyfiki przedmiotu działalności firmy,- będzie świadomy wagi, roli i konsekwencji wynikających z procesu kreowania pozytywnego wizerunku własnego oraz przedsiębiorstwa wobec wymagań współczesnego rynku sektora medycznego,- będzie znał zasady efektownej autoprezentacji, - będzie znał zasady i techniki wysokojakościowej wizerunkowo komunikacji z obecnymi i potencjalnymi oraz podmiotami współpracującymi z firmą (pacjenci, kontrahenci, dostawcy), - będzie znał zasady efektywnej współpracy wewnętrznej w celu stworzenia spójnego wizerunku firmy na zewnątrz. Dalej po szkoleniu uczestnik będzie umiał (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce):- będzie potrafił świadomie wykorzystywać wizerunek osobisty do budowania wizerunku firmy,- będzie potrafił komunikować się w sposób profesjonalny i efektywny z podmiotami obecnie i potencjalnie współpracującymi z przedsiębiorstwem ze swobodą i pewnością siebie, zarówno w kontekście kontaktów bezpośrednich jak i pośrednich,- będzie potrafił wykorzystywać w praktyce narzędzia kształtujące wizerunek firmy oraz wizerunek osobisty,- będzie potrafił wdrożyć przyjęte standardy komunikacji wewnętrznej zgodnie ze zintegrowaną strategią PR i polityką przedsiębiorstwa,- będzie potrafił dokonywać efektownej autoprezentacji i prezentacji firmy. Dodatkowo uczestnik rozwinie/ nabędzie kompetencje społeczne korzystając z usługi w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania), autoprezentacji, iż w toku uczenia się u uczestnika rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF