Kategorie usług
 
Menu

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – nowa perspektywa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/06/8865/393699
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 91,67 zł Cena brutto za godzinę 91,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: - Zwiększenie wiedzy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a zwłaszcza wykorzystania przedstawionych zagadnień w praktyce. - Zapoznanie i wyposażenie jego uczestników w aktualną wiedzę na temat podmiotów mogących brać udział w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, ich zakresów przedmiotowych, jak również etapów wskazanych postępowań i ich skutków oraz odrębnych postępowań w tym zakresie. - Wykształcenie umiejętności wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli. - Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej z zakresu przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań - Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym praktycznych aspektów dotyczących roli pełnomocnika dłużnika jak i jego wierzycieli w czynnościach podejmowanych w trakcie przebiegu postępowania upadłościowego i poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych.
Drukuj do PDF