Kategorie usług
 
Menu

Prawo spółek


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/06/8865/393692
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 100,00 zł
Cena netto za godzinę 91,67 zł Cena brutto za godzinę 91,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-11-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny usługa szkoleniowa
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: Zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa spółek (osobowych, kapitałowych oraz przekształceń podmiotowych), a zwłaszcza wykorzystania przedstawionych zagadnień w praktyce. Wykształcenie umiejętności interpretacji KSH i przepisów KC z uwzględnieniem jego celów, wykształcenie umiejętności dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa. Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej dotyczącej funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji pomiędzy organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej a także przepisów dotyczących dokumentacji korporacyjnej, dokumentacji rejestrowej oraz czynności prawnych. Wskazanie zasad łączenia podziału spółek ich organów władzy oraz uprawnień wynikających z KSH. Przedstawienie zasad odpowiedzialności spółek za zobowiązania oraz wad i zalet poszczególnych podmiotów.
Drukuj do PDF