Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami „Project Management”


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/03/9449/391848
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 4 600,00 zł
Cena netto za godzinę 25,84 zł Cena brutto za godzinę 25,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 178
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-14
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu Nina Żwak Telefon +48 56 611 47 66
E-mail ninazwak@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Pozyskanie lub rozwinięcie kompetencji w zakresie projektowania procesów zarządzania projektami, skutecznego zarządzania ryzykiem, jakością i efektywnością projektów. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami strategicznymi i operacyjnymi w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach, jest warunkiem budowania przewagi konkurencyjnej, sprawnego wdrażania innowacji czy poprawy efektywności. Autorski program zarządzania projektami, realizowany we współpracy z Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC) dostarczy osobom realizującym projekty lub zamierzającym rozpocząć pracę w tym zakresie praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umożliwi zdobycie umiejętności skutecznego stosowania profesjonalnych narzędzi oraz tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania.
Drukuj do PDF