Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling” - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/05/03/9449/391823
Cena netto 4 700,00 zł Cena brutto 4 700,00 zł
Cena netto za godzinę 26,11 zł Cena brutto za godzinę 26,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu Nina Żwak Telefon +48 56 611 47 66
E-mail ninazwak@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Pozyskanie lub rozwinięcie praktycznych umiejętności projektowania i wykorzystania instrumentów controllingu służących: kalkulacji kosztów, kształtowaniu polityki cenowej, budżetowaniu działalności, zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, ocenie i raportowaniu dokonań jednostki oraz przygotowaniu informacji finansowych na potrzeby decyzyjne. Aby skutecznie realizować funkcje menadżera i/ lub specjalisty w obszarze controllingu słuchacze nabędą kompetencje w zakresie negocjacji, komunikacji i prezentacji wypracowanych rozwiązań oparte o postawę etyczną i efektywne zarządzanie zespołem oraz osobistym rozwojem. Realizowany program zapewni ponadto uczestnikom studiów umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy planowania, kontroli, analiz i raportowania biznesowego w przedsiębiorstwie.
Drukuj do PDF