Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowane szkolenie metodyczne dla trenerów gry coachingowej Podróż Bohatera®


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/25/18912/382416
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 291,67 zł Cena brutto za godzinę 291,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-20 Termin zakończenia usługi 2019-05-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu STAWAR Mariusz Stawarski
Osoba do kontaktu Jadwiga Papis Telefon 731250500
E-mail szkolenia@stawar.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele usługi jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do świadczenia usług rozwojowych: szkoleniowych, coachingowych, doradczych z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia: gry Podróż Bohatera®. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę: Do jakich procesów rozwojowych mogą wykorzystywać nowe narzędzie Podróż Bohatera® Poznają gotową strukturę do prowadzenia sesji coachingowych, rozwojowych W jaki sposób planować pracę z narzędziem w kontekście konkretnych potrzeb klientów; W jaki sposób za pomocą gry, przeprowadzić rozgrywkę z grupą, zespołem, klientem indywidualnym Zdobędą wiedzę związaną z zastosowaniem testu na archetypy, stanowiącego integralną część gry Zdobędą wiedzę niezbędną do przeprowadzania poszczególnych etapów gry Poznają elementy wchodzące w skład narzędzia: karty foto, karty ze słowem, żetony do gry, załączniki do Księgi Mistrza Wiedzę związaną z procesem TGROW, prowadzonym za pomocą gry; Uczestnicy zdobędą umiejętności: Samodzielnego przeprowadzenia całej gry zarówno z klientem indywidualnym, grupą jak i zespołem Korzystania z testu na archetypy Korzystania ze wszystkich elementów gry Integrowania wyników, wniosków uczestników w kontekście ich celów Wykorzystywania elementów gry w różnych innych ćwiczeniach rozwojowych Samodzielnego korzystania ze scenariusza gry i zawartych w nim ćwiczeń Zdobędą umiejętność włączania Podróży Bohatera w procesy rozwojowe i motywacyjne Kompetencje społeczne - otwartość na doświadczanie procesu rozwojowego - umiejętność pracy w grupie, tolerancja na różnorodność grupy - zwiększenie komunikatywności w kontaktach z grupą - empatia - umiejętność pracy na forum - umiejętność zarządzania czasem
Drukuj do PDF