Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. CE, D po C, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E, HDS, podesty ruchome przejezdne, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/24/14017/381469
Cena netto 11 000,00 zł Cena brutto 11 000,00 zł
Cena netto za godzinę 58,51 zł Cena brutto za godzinę 58,51
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 188
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-29 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-13
Maksymalna liczba uczestników 45
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. D, CE, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (HDS, podest).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik usługi powinien być przygotowany - praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. CE, - teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. D - a także uprawnień kierowcy zawodowego wykonującego przewóz osób. Osoba po zakończeniu usługi powinna być przygotowana do wykonywania zawodu kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą wykonujący przewóz rzeczy oraz kierowca autobusu wykonujący przewóz osób. Dodatkowo każdy uczestnik powinien być przygotowany do zdobycia uprawnień jako operator urządzeń transportu bliskiego (HDS, podest).
Drukuj do PDF