Kategorie usług
 
Menu

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM B1.2- KURS INTENSYWNY- 52 GODZINY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/23/10316/379222
Cena netto 1 021,42 zł Cena brutto 1 021,42 zł
Cena netto za godzinę 19,64 zł Cena brutto za godzinę 19,64
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 52
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-07 Termin zakończenia usługi 2019-06-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-07
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Österreich Institut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (tj. Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego, w skrócie ÖSD), który został wyróżniony przez Unię Europejską i zrzeszony w ALTE (The Association of Language Testers in Europe).
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Ciećkiewicz Telefon 508875701
E-mail katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów i przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji w postaci certyfikatu ÖSD. Po ukończeniu kursu Österreich Institut uczestnik: Po ukończeniu kursów Österreich Institut uczestnik: rozumie język używany na co dzień, oraz teksty w języku potocznym, potrafi prowadzić dyskusję, argumentować swoje poglądy, plany, działania, a także formułować zastrzeżenia i kontrpropozycje, umie detalicznie zrelacjonować czyjąś wypowiedź, wyrażać uczucia w konkretnych sytuacjach, a także dzielić się swoimi doświadczeniami. Zna zasady gramatyczne stosowne do danego poziomu Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie B1.2
Drukuj do PDF