Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Nadzór i kontrola robót spawalniczych


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/16/19815/371530
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 829,00 zł
Cena netto za godzinę 30,26 zł Cena brutto za godzinę 37,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 76
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-13 Termin zakończenia usługi 2019-06-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Urząd Dozoru Technicznego
Osoba do kontaktu Aleksandra Borys Telefon +48 32 784 77 06
E-mail aleksandra.borys@udt.gov.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest opanowanie przez uczestników: - wiadomości teoretycznych o spawalnictwie i materiałach metalowych na poziomie średniego wykształcenia technicznego, - prawidłowej technologii i techniki wykonywania złączy spawanych, - wiadomości teoretycznych o sposobach i rodzajach badań złączy spawanych, - praktycznej umiejętności oceny złączy spawanych z zastosowaniem metody VT, - umiejętność prowadzenia nadzoru nad robotami spawalniczymi, - umiejętność odbioru konstrukcji i urządzeń spawanych o uzgodnione warunki techniczne.
Drukuj do PDF