Kategorie usług
 
Menu

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Z VAT 2019


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/15/7633/371026
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł
Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę 100,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-30 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-29
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Kinga Szostak Telefon +48 533 339 801
E-mail kinga.szostak@russellbedford.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zainspirowanie jednostek samorządu terytorialnego do weryfikacji i audytu wewnętrznego procedur, zarządzeń, instrukcji wprowadzających centralizację rozliczeń w VAT w samorządach najpóźniej od 1 stycznia 2017 roku, do analizy potencjalnych nieprawidłowości w zakresie rozróżniania działalności gospodarczej od sfery użyteczności publicznej i władztwa publicznego, do zrozumienia istoty potencjalnych naruszeń zasad gospodarki budżetowej, w tym zasady brutto, szczególnie przez jednostki, w których funkcjonują konta do wewnętrznych rozliczeń VAT oraz potencjalnych naruszeń prawa bilansowego, skutkujących nierzetelnością danych wykazywanych w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego. Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.


Drukuj do PDF