Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i TIG(141) oraz cięcie gazowe stali


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/15/25605/371023
Cena netto 4 960,00 zł Cena brutto 4 960,00 zł
Cena netto za godzinę 20,84 zł Cena brutto za godzinę 20,84
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 238
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-16 Termin zakończenia usługi 2019-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-16
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Finansowo-Szkoleniowy "Krezus" Henryk Czerhoniak
Osoba do kontaktu Patrycja Michocka Telefon 748141160 504890428
E-mail biuro@ofs-krezus.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Postępujący rozwój gospodarczy, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych spawaczy na naszym rynku pozwoli na uzupełnienie braków kadrowych, a w konsekwencji na zwiększenie produkcji i sprzedaży, eksport wyrobów przez lokalnych przedsiębiorców.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-P/T-FW-XX-135. Po zdaniu egzaminu końcowego kursu spawania uczestnik kursu uzyskuję kwalifikację do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą (MAG) 135 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami PN-EN ISO 9606-1 dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.W trakcie szkolenia słuchacz zapozna się z budową i zasadami działania spawarek MAG. Zapozna się z materiałami do spawania i rozróżniania ich, Pozna zasady BHP,pozna zasady dobrego spawania i określonej jakości.Wartością dodaną będzie nabycie kompetencji społecznych takich jak praca w zespole, wymiana doświadczeń
Drukuj do PDF