Kategorie usług
 
Menu

"Program Menedżer Ekspert" - rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/01/28/9539/36837
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 196,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2021-06-01 Termin zakończenia usługi 2021-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2021-02-01 Termin zakończenia rekrutacji 2021-05-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Jan Wasilewski Telefon +48501699391
E-mail j.wasilewski@alnair.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem zajęć jest podniesienie wiedzy menedżerów pozwalającej na sprawne, nastawione na skuteczność i realizację celów zarządzanie. "Program Menedżer Ekspert" nastawiony jest na rozwój tych kluczowych kompetencji menadżerskich u szefów różnego szczebla, które najbardziej tego wymagają (są na najniższym poziomie wśród 10 wyselekcjonowanych kompetencji). Ich rozwój wpłynie pozytywnie na radzenie sobie z wyzwaniami w pracy menedżera. "Program Menedżer Ekspert" wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na wzrost efektywności zarządzania organizacją przez podniesienie jakości kluczowych procesów zarządzania jak: organizacja i planowanie, kierowanie innymi, komunikatywność, ocena i rozwój podwładnych, delegowanie, orientacja na klienta, podejmowanie decyzji, dążenie do rezultatów, motywowanie, myslenie strategiczne. W trakcie szkolenia uczestnicy: 1. Poznają elementy nowoczesnego zarządzania  - organizacja i planowanie - kierowanie innymi - komunikatywność - ocena i rozwój podwładnych - delegowanie - orientacja na klienta - dążenie do rezultatów - motywowanie - myślenie strategiczne 2.Zrozumie logikę przywództwa 3. Nauczy się realizować cele zarządzania na drodze przywództwa 4. Określi narzędzia adekwatne do własnych potrzeb i zdefiniowanego zespołu.


Drukuj do PDF