Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Obsługa programu Adobe After Effects


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/04/11/14478/366579
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-15 Termin zakończenia usługi 2019-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-04-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Proedukacja Paweł Serwa
Osoba do kontaktu Grzegorz Penar Telefon 535888552
E-mail g.penar@proedukacja.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Uczestnik powiększy swoją bazę klientów o 5 % w ciągu 4-ech miesięcy od zakończenia usługi.
Cel edukacyjny
Celem tej usługi jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności zawodowych z omawianego zakresu lub uzupełnienie wiedzy osób które już takie czynności wykonują bądź wykonywały, przez przekazanie informacji dotyczących zasad funkcjonowania programu Adobe After Effects oraz wykonywanie wspólnie projektów w tym programie. Po zakończonym szkoleniu uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania programu oraz jego użyteczności, - potrafi samodzielnie wykonywać zadania i tworzyć projekty w ty programie, - ma umiejętność samokształcenia się oraz aktywniejszego uczestnictwa na rynku pracy.
Drukuj do PDF