Kategorie usług
 
Menu

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/19/12736/339686
Cena netto 1 960,00 zł Cena brutto 1 960,00 zł
Cena netto za godzinę 49,00 zł Cena brutto za godzinę 49,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-21 Termin zakończenia usługi 2019-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs dla fizjoterapeutów: Kurs poświęcony spastyczności w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FALMED Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski
Osoba do kontaktu Łukasz Faliszewski Telefon +48531147393
E-mail osrodek@falmed.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zapoznanie fizjoterapeutów z metodami stosowanymi w terapii deficytów neurologicznych u dzieci. Przekażemy uczestnikom informacje w zakresie wykorzystania współczesnych metod neurofizjologicznych w terapii dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, a także przedstawimy nasze własne, 26-letnie doświadczenia kliniczne w tym zakresie. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - wie jak należy prowadzić wieloetapowe i kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne u dzieci z deficytami neurologicznymi. - potrafi dokonać analizy zespołu pediatrycznego, w szczególności u dzieci ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wadami wrodzonymi i zaburzeniami wad rozwojowych. - zna możliwość zastosowania współczesnych metod neurofizjologicznych wykorzystywanych w usprawnianiu dzieci z deficytem neurologicznym, a także potrafi dobrać odpowiednie techniki rehabilitacyjne do konkretnego przypadku klinicznego. - potrafi zastosować skale oceny neurofizjologicznej. - wie w jaki sposób angażować rodziców i członków rodziny pacjenta w proces rehabilitacyjny, tak aby przebiegał on najbardziej efektywnie. - rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz jego najbliższym otoczeniem. - potrafi przeprowadzić instruktaż w zakresie czynności pielęgnacyjnych dla rodziców i członków rodziny pacjenta. - posiada zdolność do samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania dylematów w zakresie terapii dziecka z deficytem neurologicznym.
Drukuj do PDF