Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/06/14337/331320
Cena netto 2 750,00 zł Cena brutto 2 750,00 zł
Cena netto za godzinę 6,55 zł Cena brutto za godzinę 6,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 420
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-15 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-30
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży
Osoba do kontaktu Ewa Zawłocka Telefon +48 668 487 741
E-mail janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu i prowadzenie zajęć edukacyjnych, jak też realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Absolwent studiów nabędzie kwalifikacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz.U.2017 poz.1575. Kierunek studiów zgodny z potrzebami rozwoju podlaskiej gospodarki. Studia wpisują się w regionalne specjalizacje rdzeniowe. Program studiów podyplomowych opracowano z uwzględnieniem oceny potrzeb podlaskiego rynku pracy przy udziale pracodawców.
Drukuj do PDF