Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zmianą


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/05/5672/330172
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 2 029,50 zł
Cena netto za godzinę 117,86 zł Cena brutto za godzinę 144,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-25 Termin zakończenia usługi 2019-09-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Pluta Telefon 509 967 043
E-mail mpluta@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S : Szkolenie rozwinie umiejętność efektywnego przeprowadzania zespołu przez proces zmiany i zbudowania pozytywnego nastawienia pracowników do zmiany. M : Nabycie nowych umiejętności przez kadrę zarządzającą będzie skutkowało: - przełamanie oporu wobec zmiany u pracowników -zwiększeniem zaangażowania pracowników w proces zmiany oraz efektywnym komunikowaniem się w tym procesie - obniżeniem kosztów związanych z sytuacjami kryzysowymi w firmie podczas wdrażania zmiany A : Wspólnym celem organizatora, trenera i uczestników jest nabycie przez uczestników kompetencji, które pomogą im efektywnie przeprowadzić zespół przez proces zmiany co wpłynie na obniżenie kosztów związanych z sytuacjami kryzysowymi i zwiększy zadowolenie pracowników z wykonywanej pracy R : Poprzez opanowanie narzędzi wspomagających proces zmiany cel jest realny. T : Uzyskanie wymienionej sprawności w okresie do końca 2019 roku
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest: Na poziomie wiedzy: nabycie przez uczestników wiedzy czym jest zmiana i jakie są jej poszczególne etapy oraz o tym jak zmiana wpływa na motywację ludzi, szczególnie w czasie realizacji projektów. Jak również nabycie wiedzy dotyczącej tego jaka jest rola menedżera w procesie wdrażania zmiany i zarządzania zmianą na każdym jej etapie oraz jakie narzędzia menedżerskie są wykorzystywane w procesie zarządzania zmianą. Celem szkolenia jest również nabędzie wiedzy z zakresu metod asertywnej komunikacji w procesie zmiany. Na poziomie umiejętności: nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego przeprowadzania zespołu przez proces zmiany i zbudowania pozytywnego nastawienia pracowników do zmiany. Jak również nabycie przez uczestników umiejętności przełamywania oporu wobec zmian i zwiększania zaangażowania pracowników w zmianę oraz efektywnego komunikowania się w sytuacji zmiany, tak aby wpływać pozytywnie na zespół i ograniczać poziom negatywnego stresu. Na poziomie kompetencji społecznych: uświadomienie sobie przez uczestnika poziomu własnej adaptowalności do zmian i naturalnych skłonności do reagowania w zmianie oraz zwiększenie pewność siebie w zarządzaniu zmianą. Zbudowanie przez uczestników świadomości konieczności planowania zmian i komunikacji nastawionej na minimalizowanie oporu.
Drukuj do PDF