Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie, analiza i optymalizacja w programie Autodesk Inventor Professional - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/03/04/7557/328475
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 3 290,00 zł
Cena netto za godzinę 41,13 zł Cena brutto za godzinę 41,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-18 Termin zakończenia usługi 2019-07-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-14
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User - Inventor - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Kwalifikacja rynkowa: Operator CAD Kod zawodu 311803, Certyfikat międzynarodowy Autodesk Certified User - Inventor - po zdaniu egzaminu zewnętrznego Certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu Autodesk Certificate of Completion
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Zbigniew Pospolitak Telefon 506181391, 797727373
E-mail zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy stosującej nowoczesne techniki projektowania i cyfrowego prototypownia
Cel edukacyjny
1. Celem kursu jest nabycie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania w Autodesk Inventor Professional. Szkolenia rozwija zakres umiejętności modelowaniu zespołów. Metody projektowania zstępującego, szkieletowego, generator części maszynowych, konstrukcji ramowych, blachowych oraz konstrukcje spawane. 2. Nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej, wizualizacji 2D i 3D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami
Drukuj do PDF