Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - cert. Autodesk


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/25/7557/320353
Cena netto 2 750,00 zł Cena brutto 2 750,00 zł
Cena netto za godzinę 34,38 zł Cena brutto za godzinę 34,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-23 Termin zakończenia usługi 2019-04-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Egzamin ECDL CAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD, Certyfikat AUTODESK® Międzynarodowy Certificate of Completion - AutoCAD Essentials, Advanced, 3D modeling
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk AUTODESK® Certificate of Completion - AutoCAD Essentials, Advanced, 3D Modeling
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Marta Zygmunt Telefon 50618139
E-mail marta.zygmunt@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania CAD CAM
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: - zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji dokumentacji za pomocą programu AutoCAD. - nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej 2D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. - nabycie umiejętności płynnej obsługi programu AutoCAD w celu zwiększenia efektywności pracy, - zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w programie, umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrze, - umiejętność samodzielnego zaprojektowania obiektów z wykorzystaniem zaawansowanych technik edycji, bloków z atrybutami, kreowania arkuszy i wydruku na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności.
Drukuj do PDF