Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka angielskiego ogólnego - poziom Intermediate B1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/22/9601/316510
Cena netto 10 164,96 zł Cena brutto 10 164,96 zł
Cena netto za godzinę 97,74 zł Cena brutto za godzinę 97,74
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 104
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-03 Termin zakończenia usługi 2020-01-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Język angielski ogólny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Nova Sp z o.o.
Osoba do kontaktu Tomasz Komorowski Telefon +48 22 584 10 33
E-mail t.komorowski@linguanova.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych i nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w obrębie poziomu poziomu B1. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Drukuj do PDF