Kategorie usług
 
Menu

ABC identyfikacji wizualnej w Twojej firmie


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/21/33733/315077
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 66,67 zł Cena brutto za godzinę 66,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-23 Termin zakończenia usługi 2019-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-03-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-23
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny realizacja kursów dokształcających i szkoleń
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Sztuki w Szczecinie
Osoba do kontaktu Hubert Dyba Telefon +48 664 080 171
E-mail hubert.dyba@akademiasztuki.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Udział w szkoleniu umożliwi wykonanie spójnej identyfikacji wizualnej we własnym zakresie oraz usprawni współpracę przedsiębiorstwa z potencjalnymi zleceniobiorcami.
Cel edukacyjny
Szkolenie składać się będzie z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Podczas pierwszej z nich uczestnicy zdobędą wiedzę, m.in. czym jest identyfikacja wizualna i jakie elementy się na nią składają, jakie warunki powinno spełniać prawidłowo zaprojektowane logo, a także czym jest brandbook i co powinien zawierać. W części praktycznej uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności obsługi programów Adobe Illustrator oraz Adobe Photoshop, w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie identyfikacji wizualnej oraz księgi znaku.
Drukuj do PDF