Kategorie usług
 
Menu

Terapia pedagogiczna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/15/8865/307412
Cena netto 3 280,00 zł Cena brutto 3 280,00 zł
Cena netto za godzinę 9,37 zł Cena brutto za godzinę 9,37
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 350
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym. Szczególny nacisk położony jest na trudności dzieci w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz matematyki (dyskalkulia).


Drukuj do PDF