Kategorie usług
 
Menu

Mediacje i negocjacje


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/15/8865/307397
Cena netto 4 580,00 zł Cena brutto 4 580,00 zł
Cena netto za godzinę 28,63 zł Cena brutto za godzinę 28,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Mediacje i Negocjacje jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia w przyszłości pracy w charakterze negocjatora i mediatora. Słuchacz zdobędzie umiejętności i kwalifikacje umożliwiające mu sprawne zarządzanie konfliktami, a to daje szanse na nowy zawód i rozwój kariery. Głównym celem studiów jest przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji uczestników studiów, którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie w zakresie łagodzenia sporów, także w świetle prawa. Mediatorzy mogą być bowiem powoływani do prowadzenia mediacji albo poprzez sąd, albo sami mogą podejmować się prowadzenia mediacji w sporach pracowniczych, handlowych i innych. Program zajęć gruntownie przygotowuje do pełnienia takiej roli. Uczy rozwiązywania konfliktów, negocjowania i mediacji. Pozwala pogłębić osobisty rozwój profesjonalny, a także uczy radzenia sobie w szczególnie trudnych sytuacjach. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom zajęć niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia mediacji, negocjacji a także szerokiej gamy umiejętności interpersonalnych. Zajęcia obejmujązagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, prawa dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Zajęcia w przeważającej części realizowane są w formie praktycznej, treningowej i aktywnej. Podczas warsztatów i dyskusji interaktywnych analizowane i ćwiczone są konkretne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne


Drukuj do PDF