Kategorie usług
 
Menu

Mistrzowie Hipnozy VIII: Barbara Scholl - HypnoKids


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/14/32111/306401
Cena netto 3 397,00 zł Cena brutto 3 397,00 zł
Cena netto za godzinę 141,54 zł Cena brutto za godzinę 141,54
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-25 Termin zakończenia usługi 2019-10-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-11
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Barwy Umysłu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Michał Janusz Cieślakowski Telefon +48 606101501
E-mail info@barwyumyslu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwia nabycie kompetencji zawodowych, łącząc atrybuty profesjonalnej wiedzy, umiejętności i społecznej postawy hipnoterapeuty dziecięcego i młodzieżowego. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu hipnoterapeuty pracującego z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie najaktualniejszej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu hipnoterapii HypnoKids w podejściu Omni Hypnosis Training Center. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę: z możliwości, jakie daje praca z podświadomością dzieci i młodzieży; z zakresu przeprowadzenia pełnego procesu hipnoterapeutycznego dopasowanego do wieku małego/młodego klienta i jego specyficznego problemu; z zakresu prowadzenia własnej praktyki hipnoterapeutycznej w Polsce i na świecie; - potrafi posługiwać się wieloma zaawansowanymi technikami hipnotycznymi w pracy z małym/młodym klientem, kładąc szczególny nacisk na najnowszą metodykę procesów; potrafi wytworzyć rapport w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i ich rodzicami; umie samodzielnie poprowadzić całościowy proces hipnoterapeutyczny HypnoKids; posiada podstawowe umiejętności organizacyjne i terapeutyczne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą hipnoterapeuty-praktyka specjalizującego się w pracy z dziećmi i młodzieżą; - rozumie potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia się i rozwijania; rozumie znaczenie rapportu w pracy hipnoterapeutycznej z małym/młodym klientem i jego rodzicami; potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z profesjonalnym wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF