Kategorie usług
 
Menu

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/8058/303494
Cena netto 1 099,00 zł Cena brutto 1 099,00 zł
Cena netto za godzinę 45,79 zł Cena brutto za godzinę 45,79
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-26 Termin zakończenia usługi 2019-03-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881 087 008
E-mail sylwia.ficek@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady funkcjonowania podatkowej książki przychodów i rozchodów; - uczestnik będzie znał znaczenie optymalizacji podatkowej małych firm; - uczestnik będzie znał podstawowy aspekty ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy VAT; - uczestnik będzie znał podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej; - posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów; - posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF