Kategorie usług
 
Menu

Radiofrekwencja mikroigłowa frakcyjna.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/11/7220/302043
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 214,29 zł Cena brutto za godzinę 214,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-11 Termin zakończenia usługi 2019-05-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-08
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ESTHETIC INSTITUTE Małgorzata Ruprich
Osoba do kontaktu Artur Ruprich Telefon 668460981
E-mail info@szkoleniaestetyczne.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym jest: - Wprowadzenie nowych usług do gabinetu kosmetycznego co może zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej - Wzrost przychodów oraz liczby sprzedanych usług w gabinecie kosmetycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na bezpiecznie i zgodne  z zasadami wykonanie zabiegu RF frakcyjnego - mikroigłowego we wskazaniach estetycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał: - Wiedzę z zasad działania frakcyjnej radiofrekfencji mikroigłowej, - Znajomość zasad bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu, - Wiedzę na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej, - Umiejętności w zakresie prawidłowego wykonania zabiegów, - Umiejętność doboru techniki do obszaru zabiegowego, - Umiejętności w zakresie postępowania w przypadkach ewentualnych powikłań pozabiegowych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik: Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia. Wykazuje zainteresowanie i przyczynia się do działania z zakresu profilaktyki i prewencji oznak starzenia się skóry schorzeń przewlekłych. Pracuje samodzielnie oraz w zespole, jest wrażliwy na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy, wykazuje odpowiedzialność i przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. Wykorzystuje wiedzę z zakresu szkolenia, dostrzega rolę wpływu zabiegów na procesy zrównoważenia psychofizycznego, i dobrostan osoby poddanej omawianym procesom. Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Potrafi podjąć decyzję o zastosowaniu preparatu lub wykonaniu zabiegu w określonych okolicznościach Potrafi taktownie i skutecznie zasugerować klientowi potrzebę konsultacji medycznej (dermatologicznej, alergologicznej, onkologicznej). Posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę konsultacji z ekspertami. Okazuje szacunek dla klienta. Potrafi taktownie i skutecznie odmówić wykonania zabiegu kosmetycznego w przypadku rozpoznania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do jego zastosowania. Potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z klientami, współpracownikami Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
Drukuj do PDF