Kategorie usług
 
Menu

Gazownicy uprawnienia energetyczne „E+D” (grupa 3)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/11/18644/301706
Cena netto 720,00 zł Cena brutto 720,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-18 Termin zakończenia usługi 2019-03-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent otrzymuje upr. gazowe serii E/i-lub/D w gr.3. wydane na podstawie z Rozp.Min.Gosp.PS. z 28.04.2003r. w spr. zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się ekspl. urządzeń, instalacji sieci /Dz.U.89/828/03 z późn.zm)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "Inter-Wiedza" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Andrzejewska Telefon 608000445
E-mail biuro@interwiedza.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania uprawnień serii E - i/lub D w zakresie obsługi, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji gazowych (grupa – 3). Celem kursu jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy niezbędnej do bezpiecznej eksploatacji wybranych urządzeń i sieci gazowych.
Drukuj do PDF