Kategorie usług
 
Menu

Delegowanie Zadań


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/11/5672/301554
Cena netto 1 700,00 zł Cena brutto 2 091,00 zł
Cena netto za godzinę 121,43 zł Cena brutto za godzinę 149,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-20 Termin zakończenia usługi 2019-08-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-13
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Nguyen Van Telefon 509 967 043
E-mail mnguyen@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S – podczas szkolenia menedżer dowie się jak prawidłowo delegować zadania, co zwiększy efektywność zespołu i zbuduje zaangażowanie pracowników M – menedżer będzie potrafił delegować właściwie min. 20% więcej zadań niż dotychczas A – wspólnym celem wszystkich stron jest zwiększenie efektywności pracy menedżera i jego zespołu poprzez prawidłowe delegowanie zadań R – cel jest osiągalny dla wszystkich osób, które pełnią już funkcje menedżerskie T – osiągniecie celu jest możliwe już w pierwszym miesiącu pracy menedżera od ukończenia szkolenia
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: Na poziomie wiedzy: Nabycie przez uczestników wiedzy czym jest delegowanie zadań i czym różni się od ich wyznaczania. Zapoznanie uczestników z przydatnymi, koncepcjami i etapami dotyczącymi delegowania oraz dobrymi praktykami w delegowaniu zadań dzięki wymianie doświadczeń. Przekazanie uczestnikom wiedzy które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom. Na poziomie umiejętności: zdobycie przez uczestników umiejętności przydzielania odpowiednich zadań odpowiednim pracownikom oraz odpowiednio zakomunikowania zadania pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji. Na poziomie kompetencji społecznych: Uświadomi sobie wagę doboru zadania do predyspozycji i kompetencji pracownika.


Drukuj do PDF