Kategorie usług
 
Menu

Leadership Coaching w IT - edycja I


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/10/15341/300676
Cena netto 5 500,00 zł Cena brutto 6 765,00 zł
Cena netto za godzinę 114,58 zł Cena brutto za godzinę 140,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-05 Termin zakończenia usługi 2019-06-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-04
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkolenia dla biznesu. Katarzyna Dujanowicz
Osoba do kontaktu Katarzyna Dujanowicz Telefon +48505097305
E-mail szkolenia@dujanowicz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym KURSU LEADERSHIP COACHING w IT jest nabycie podstawowych kompetencji z zakresu zastosowania coachingu w organizacji. Dlaczego w IT warto poznać narzędzia coachingowe? Lider zespołu czy Scrum Master pełni w zespole wiele ról, począwszy od menedżera procesu, facylitatora, nauczyciela, nawigatora zmiany, aż po mentora i coacha. Ostatnia rola, wymaga poznania wielu narzędzi i pozyskania umiejętności z pogranicza zarządzania i psychologii. Zespoły Scrumowe są specyficzne pod względem rozwoju, wspólnej pracy, samoorganizacji i wymagają szczególnego podejścia coachingowego. Dodatkowo członkowie takich zespołów są bardziej świadomi sytuacji rozwojowej, w której się znajdują i potrzebują Scrum Mastera – Coacha, który będzie umiał wydobyć ich własny potencjał. Szkolenie „Leadership Coaching w IT” ma na celu przedstawienie najbardziej użytecznych narzędzi i pokazanie, jak można je zastosować w konkretnych, życiowych sytuacjach w zespole. Dzielimy się tylko sprawdzonymi technikami i pomysłami. Na tym szkoleniu otrzymasz sprawdzone i konkretne rozwiązania oraz propozycje działań, które pomogą Ci szybko wznieść poziom Twoich umiejętności na zupełnie nowy poziom. Przygotuj się na same praktyczne wskazówki i porady! Wszystkie prezentowane zagadnienia przetestowaliśmy na własnej skórze i z powodzeniem stosujemy je w projektach u swoich klientów. Jesteśmy PRAKTYKAMI i wierzymy, że dzięki nim na serio (!) będziesz mógł usprawnić swoją pracę z zespołem i uczynić ją jeszcze bardziej wydajną. Kluczowe korzyści dla firm branży IT wynikające z zastosowania coachingu:  poprzez rozwój kompetencji miękkich pracownicy lepiej porozumiewają się z klientami i sobą nawzajem, co wpływa na efektywność i jakość projektów,  występuje mniej konfliktów interpersonalnych,  zwiększa się satysfakcja z pracy w danej firmie, co przekłada się na zmniejszenie problemu wypalenia zawodowego,  rozwój kluczowych umiejętności podwyższa samoświadomość, samoocenę i motywuje do dalszego rozwoju,  pomoc pracownikom wpływa na budowanie marki pracodawcy, jako firmy rzetelnej i dbającej o swoją kadrę,  no i przede wszystkim – zadowolony pracownik to dobry i oddany pracownik. Cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe, na które składa się: *Odkrywanie coachingu jako skutecznego stylu przywództwa dla lidera (przywództwo osobiste) *Doskonalenie umiejętności coachingowych i poznanie procesu coachingowego (doświadczanie, obserwacja) *Poznanie narzędzi/technik/modeli coachingowych *Stworzenie warunków do nabycia postawy coachingowej w zarządzaniu/pracy coacha Po zakończeniu kursu Uczestnik: Wiedza - ma uporządkowaną wiedzę na temat coachingu - zna wyznaczniki kultury coachingowej - wie jakie narzędzia i techniki pracy coachingowej, modele stosować w pracy lidera/ menedżera - zna składowe pracy w relacji coachingowej według struktury GROW - wie na czym polega aktywne słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie pytań - wie na czym polega coaching zespołowy Umiejętności - rozpoznaje wyznaczniki kultury coachingowej - potrafi wyjaśnić czym jest coaching - potrafi aktywnie słuchać, zadawać pytania i odzwierciedlać - potrafi korzystać z min. 3 poznanych narzędzi lub technik lub modeli coachingowych - potrafi przeprowadzić sesję coachingową/rozmowę coachingową zgodnie z modelem GROW - identyfikuje wyzwania w swoim zespole - stosuje narzędzia coachingu zespołowego - pracuje z potencjalnym oporem i potrafi przeciwdziałać zagrożeniom dysfunkcji pracy zespołowej w swoim zespole - stosuje narzędzia coachingu zespołowego - integruje wiedzę i umiejętności nabyte podczas wszystkich 3 zjazdów Kompetencje społeczne - ma większą świadomość w obszarze przywództwa osobistego, swoich mocnych stron i obszarów rozwojowych w roli lidera - ma świadomość jaki wpływ wywiera na swój zespół i osoby, z którymi współpracuje - poprzez coaching zespołu buduje zaangażowany zespół, który bierze odpowiedzialność zarówno za wyniki swojej pracy,jak i relacje społeczne miedzy członkami zespołu - ma świadomość postawy coachingowej
Drukuj do PDF