Kategorie usług
 
Menu

Język hiszpański - Zajęcia indywidualne - POZIOM A1 - 74h + oficjalny egzamin DELE + podręcznik - BON NA SZKOLENIE


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/16583/281304
Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 7 000,00 zł
Cena netto za godzinę 94,59 zł Cena brutto za godzinę 94,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 74
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-11 Termin zakończenia usługi 2020-01-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-10
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs standardowy z języka hiszpańskiego
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem DELE. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Gran Via Joanna Maria Sienkiewicz
Osoba do kontaktu Joanna Sienkiewicz Telefon +48 85 74 35 105
E-mail biuro@granvia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs języka i kultury, którego celem jest rozwijanie wszystkich kompetencji językowych. Bazą jest metoda komunikatywna, której celem jest opanowanie zdolności porozumiewania się, podniesienie kompetencji językowych uczestnika. Aby poprawnie i bez kompleksów porozumiewać się językiem, należy również poznać zasady gramatyki, która jest niezbędnym fundamentem znajomości języka. Kurs obejmuje naukę od poziomu podstawowego A1. Rozwija wszystkie cztery sprawności językowe(mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie) z naciskiem na mówienie. Po kursie A1: - Uczestnik kursu będzie potrafił zrozumieć główny sens wyrażeń, najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń dotyczących życia codziennego, związanego z podstawowymi informacjami o rodzinie, zakupach, miejscu i regionie zamieszkania, zatrudnieniu. Radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich. - Uczestnik kursu będzie potrafił przedstawić się i opowiedzieć o swojej rodzinie. Brać udział w rozmowie, przedstawić się, opowiedzieć o sobie, swoim zawodzie, gronie przyjaciół, miejscu zamieszkania, będzie potrafił opisać stanowisko pracy, porozumieć się w sklepie, aptece i u lekarza, zapytać o drogę i udzielić informacji. - Uczestnik kursu będzie pisać krótkie notatki i wiadomości. Bez problemu wypełnia formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo. - Uczestnik kursu będzie potrafił znaleźć konkretne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, karty dań, rozkłady jazdy.
Drukuj do PDF