Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Handel zagraniczny i negocjacje"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/14073/281163
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 21,11 zł Cena brutto za godzinę 21,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-03 Termin zakończenia usługi 2021-02-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Walidacja została przeprowadzona zgodnie z uczelnianym systemem zapewnienia jakości. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wskazuje liczbę punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Marta Cisek-Babiarz Telefon +48 17 866 15 17
E-mail mcisek@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich poczynając od analizy i diagnozy sytuacji po podejmowanie decyzji zarządczych w zmiennych warunkach. Studia podyplomowe przygotowują do zarządzania zespołami w organizacjach biznesowych i dostarczają wiedzy w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, a mianowicie: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania operacyjnego, sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i finansów.


Drukuj do PDF