Kategorie usług
 
Menu

Teoria i zasady rachunkowości - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów - online w czasie rzeczywistym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/17/12433/274949
Cena netto 2 116,00 zł Cena brutto 2 116,00 zł
Cena netto za godzinę 32,06 zł Cena brutto za godzinę 32,06
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 66
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-07 Termin zakończenia usługi 2019-07-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-03
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 85 76
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Teoria i zasady rachunkowości ". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa. Celem kursu jest: W zakresie wiedzy, Uczestnik pozna: - zasady rachunkowości - zasady dokumentowania oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych - zasady prowadzenia inwentaryzacji - elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja) W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - na podstawie hipotetycznych sytuacji, dysponując przykładowymi danymi liczbowymi zastosować przepisy właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów prawnych i rozporządzeń, uwzględniających również dyrektywy Rady Unii Europejskiej. - sporządzać: a) bilans b) rachunek zysków i strat c) rachunek przepływów pieniężnych - klasyfikować zdarzenia gospodarcze - prowadzić księgi rachunkowe - ustalać i rozliczać różnice inwentaryzacyjne - opracowywać dokumentację zasad obiegu i kontroli dowodów księgowych. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.
Drukuj do PDF